W tym miejscu UŻYTKOWNIK może znaleźć wszystkie informacje dotyczące warunków prawnych, które określają relacje między użytkownikami a nami jako odpowiedzialnymi za tę stronę internetową. Jako użytkownik ważne jest, aby zapoznać się z tymi warunkami przed kontynuowaniem nawigacji. Adriana Vrzalová, jako administrator tej strony, zobowiązuje się do przetwarzania informacji naszych użytkowników i customz pełnymi gwarancjami oraz przestrzegać krajowych i europejskich wymogów regulujących gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników. Dlatego ta strona internetowa jest ściśle zgodna z RGPD (ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych) i ustawą LSSI-CE 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym.

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

Niniejsze Ogólne Warunki regulują korzystanie (w tym sam dostęp) ze stron internetowych witryny www.tommytrips.online, w tym udostępnianych na nich treści i usług. Każda osoba uzyskująca dostęp do strony internetowej www.tommytrips.online („Użytkownik”) wyraża zgodę na przestrzeganie Warunków Ogólnych obowiązujących w danym czasie na portalu www.tommytrips.online.

DANE OSOBOWE, KTÓRE ZBIERAMY I SPOSÓB ICH ZBIERAMY

Przeczytaj Politykę prywatności

ZOBOWIĄZANIA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownik zostaje poinformowany i akceptuje, że dostęp do tej strony internetowej w żaden sposób nie oznacza nawiązania stosunków handlowych z www.tommytrips.online. W ten sposób użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej, jej usług i treści bez naruszania obowiązujących przepisów, dobrej wiary i porządku publicznego.
Zabronione jest korzystanie z serwisu w celach niezgodnych z prawem lub szkodliwych lub w jakikolwiek sposób, który może spowodować uszkodzenie lub utrudnić normalne działanie serwisu. W odniesieniu do zawartości tej strony internetowej zabrania się: Powielania, rozpowszechniania lub modyfikowania ich w całości lub w części, bez upoważnienia ich prawowitych właścicieli;Naruszenia praw dostawcy lub prawowitych właścicieli;Wykorzystania ich w celach komercyjnych lub reklamowych.

Korzystając ze strony internetowej www.tommytrips.online, Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogłyby zaszkodzić wizerunkowi, interesom i prawom www.tommytrips.online lub osób trzecich lub które mogłyby uszkodzić, uczynić bezużytecznym lub przeciążyć portal ( wskazać domenę) lub które mogłyby w jakikolwiek sposób uniemożliwić normalne korzystanie z serwisu. Niemniej jednak Użytkownik musi mieć świadomość, że zabezpieczenia systemów komputerowych w Internecie nie są w pełni niezawodne i w związku z tym www.tommytrips.online nie może zagwarantować braku wirusów lub innych elementów, które mogą powodować zmiany w komputerze Użytkownika systemów (oprogramowania i sprzętu) lub w ich elektronicznych dokumentach i plikach w nich zawartych.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Dane osobowe przekazane przez użytkownika www.tommytrips.online mogą być przechowywane w zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych bazach danych, których właścicielem jest wyłącznie www.tommytrips.online, która przyjmuje wszelkie środki techniczne, organizacyjne i bezpieczeństwa, które gwarantują poufność, integralność i jakość zawartych w nich informacji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa o ochronie danych.
Komunikacja między użytkownikami a www.tommytrips.online odbywa się za pomocą bezpiecznego kanału, a przesyłane dane są szyfrowane dzięki protokołom https, dlatego gwarantujemy najlepsze warunki bezpieczeństwa, dzięki czemu zagwarantowana jest poufność użytkowników.

USKARŻANIE SIĘ

www.tommytrips.online informuje, że dostępne są formularze reklamacyjne dla użytkowników oraz customers. Użytkownik może złożyć reklamację za pomocą formularza reklamacyjnego lub wysyłając wiadomość e-mail na adres contact@tommytrips.online podając swoje imię i nazwisko, zakupioną usługę i/lub produkt oraz podając przyczyny reklamacji.

Użytkownik/nabywca może zgłosić reklamację na adres e-mail: contact@tommytrips.online lub załączając poniższy formularz reklamacyjny: Usługa/produkt: Zakupiono dnia: Imię i nazwisko użytkownika: Adres użytkownika: Podpis użytkownik (tylko w przypadku złożenia w wersji papierowej): Data: Powód reklamacji:

PLATFORMA ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Jeśli może to być dla Ciebie interesujące, możesz również skorzystać z platformy rozwiązywania sporów udostępnionej przez Komisję Europejską do składania skarg, która jest dostępna pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Zgodnie z postanowieniami artykułów 8 i 32.1 ust. XNUMX akapit drugi Prawa Własności Intelektualnej powielanie, dystrybucja i komunikacja publiczna, w tym udostępnianie całości lub części zawartości tej strony internetowej, w celach komercyjnych, na dowolnym nośniku i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez zgody www.tommytrips.online, są wyraźnie zabronione. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej i przemysłowej posiadanych przez www.tommytrips.online.
Użytkownik wie i akceptuje, że cała strona internetowa, w tym między innymi tekst, oprogramowanie, zawartość (w tym struktura, wybór, układ i prezentacja), podcasty, zdjęcia, materiały audiowizualne i grafika, są chronione znakami towarowymi, prawami autorskimi i inne uzasadnione prawa, zgodnie z traktatami międzynarodowymi, których Hiszpania jest stroną, oraz inne prawa majątkowe i prawa Hiszpanii. W przypadku, gdy użytkownik lub osoba trzecia uzna, że ​​nastąpiło naruszenie ich uzasadnionych praw własności intelektualnej poprzez wprowadzenie określonych treści na stronie internetowej, musi powiadomić o tej okoliczności na stronie www.tommytrips.online, wskazując:
Dane osobowe zainteresowanego będącego właścicielem praw rzekomo naruszonych lub wskazanie przedstawicielstwa, z jakim działa w przypadku zgłoszenia roszczenia przez osobę trzecią inną niż zainteresowana.
Należy wskazać treści chronione prawami własności intelektualnej i ich lokalizację na stronie internetowej, akredytację wskazanych praw własności intelektualnej oraz wyraźne oświadczenie, w którym zainteresowana strona przyjmuje odpowiedzialność za prawdziwość informacji podanych w zgłoszeniu.

ZEWNĘTRZNE LINKI

Strony witryny www.tommytrips.online mogą zawierać łącza do innych witryn i treści, które są własnością osób trzecich. Wyłącznym celem linków jest zapewnienie Użytkownikowi możliwości dostępu do tych linków. www.tommytrips.online w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wyniki, które Użytkownik może uzyskać z dostępu do tych linków.
Podobnie użytkownik znajdzie w tej witrynie strony, promocje, programy partnerskie, które uzyskują dostęp do nawyków przeglądania użytkowników w celu utworzenia profili. Informacje te są zawsze anonimowe i nie identyfikują użytkownika.

Informacje podane w tych witrynach sponsorowanych lub linkach partnerskich podlegają polityce prywatności stosowanej w tych witrynach i nie będą podlegać niniejszej polityce prywatności. Zdecydowanie zachęcamy Użytkowników do dokładnego zapoznania się z polityką prywatności linków afiliacyjnych.
Użytkownicy, którzy zamierzają utworzyć łącze techniczne ze swojej strony internetowej do portalu www.tommytrips.online, muszą uzyskać uprzednią pisemną zgodę od www.tommytrips.online. Utworzenie linku w żadnym wypadku nie oznacza istnienia związku między www.tommytrips.online a właścicielem witryny, na której znajduje się link, ani akceptacji lub zatwierdzenia przez www.tommytrips.online jej treści lub usług .

POLITYKA KOMENTARZY

Na naszej stronie dozwolone są komentarze w celu wzbogacenia treści i zadawania pytań. Komentarze, które nie są związane z przedmiotem tej witryny, w tym zniesławienia, zniewagi, zniewagi, ataki osobiste lub ogólny brak szacunku wobec autora lub innych członków, nie będą akceptowane. Komentarze, które zawierają oczywiście wprowadzające w błąd lub fałszywe informacje, będą również usuwane, a także komentarze zawierające dane osobowe, takie jak adresy prywatne lub numery telefonów, i które naruszają naszą politykę ochrony danych.
Komentarze utworzone wyłącznie w celach promocyjnych strony internetowej, osoby lub grupy oraz wszystko, co może być ogólnie uznane za spam, również będzie niedozwolone.
Anonimowe komentarze oraz komentarze tej samej osoby o różnych pseudonimach nie będą dozwolone. Komentarze, które próbują wymusić debatę lub stanowisko, które ma zająć inny użytkownik, nie będą brane pod uwagę.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Usługodawca nie udziela żadnych gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności, w żadnych okolicznościach, za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą wynikać z:

Brak dostępności, utrzymania i efektywnego działania strony internetowej lub jej usług i treści;
Istnienie wirusów, złośliwych lub szkodliwych programów w treści;
Nielegalne, niedbałe, oszukańcze użycie lub użycie sprzeczne z niniejszą Informacją prawną;
Brak legalności, jakości, niezawodności, użyteczności i dostępności usług świadczonych przez podmioty trzecie i udostępnianych użytkownikom w Serwisie.
Dostawca w żadnych okolicznościach nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z nielegalnego lub niewłaściwego korzystania z tej witryny.
OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA

Ogólnie rzecz biorąc, relacje między www.tommytrips.online a Użytkownikami jej usług telematycznych, obecnych na tej stronie internetowej, podlegają hiszpańskiemu ustawodawstwu i jurysdykcji oraz sądom.

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących niniejszych Warunków prawnych lub jakichkolwiek komentarzy dotyczących portalu www.tommytrips.online prosimy o kontakt pod adresem contact@tommytrips.online.

W imieniu zespołu Adriany Vrzalová dziękujemy za poświęcenie czasu na przeczytanie niniejszej Noty Prawnej.

Potrzebuję pomocy?