Ezen a területen a FELHASZNÁLÓ minden olyan információt megtalálhat, amely a felhasználók és a weboldalért felelősek közötti kapcsolatot meghatározza a jogi feltételekkel kapcsolatban. Felhasználóként fontos, hogy ismerje ezeket a feltételeket, mielőtt folytatná a navigációt. Adriana Vrzalová, mint e weboldal adatkezelője elkötelezetten kezeli felhasználóink ​​adatait és customteljes garanciát vállalunk, és megfelelünk a nemzeti és európai követelményeknek, amelyek a felhasználóink ​​személyes adatainak gyűjtését és felhasználását szabályozzák. Ez a weboldal ezért szigorúan megfelel az RGPD (EU) 2016/679 adatvédelmi rendeletnek és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról és az elektronikus kereskedelemről szóló július 34-i LSSI-CE 2002/11 törvénynek.

ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI FELTÉTELEK

Jelen Általános Feltételek szabályozzák a www.tommytrips.online weboldal weboldalainak használatát (beleértve az egyszerű hozzáférést is), beleértve az azokon elérhető tartalmakat és szolgáltatásokat. A www.tommytrips.online weboldalt elérő bármely személy („Felhasználó”) magára nézve kötelezőnek ismeri el a www.tommytrips.online portálon mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeket.

SZEMÉLYES ADATOK, AMELYEKET GYŰJTÜNK, ÉS HOGYAN GYŰJÜNK EZEKET

Olvassa el az Adatvédelmi szabályzatot

A FELHASZNÁLÓK KÖTELEZETTSÉGEI

A Felhasználó tájékoztatást kap, és elfogadja, hogy a jelen weboldalhoz való hozzáférés semmilyen módon nem jelenti a www.tommytrips.online-nal való kereskedelmi kapcsolat kezdetét. Ily módon a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a weboldalt, annak szolgáltatásait és tartalmát a hatályos jogszabályok, a jóhiszeműség és a közrend megsértése nélkül használja.
Tilos a weboldalt tiltott vagy káros célokra használni, illetve olyan módon, amely kárt okozhat, vagy akadályozza a weboldal normál működését. A jelen weboldal tartalmával kapcsolatban tilos: reprodukálni, terjeszteni vagy módosítani, részben vagy egészben, kivéve, ha a törvényes tulajdonosok erre engedélyt adnak; a szolgáltató vagy a törvényes tulajdonosok jogainak bármilyen megsértése; felhasználásuk kereskedelmi vagy reklámcélokra.

A www.tommytrips.online weboldal használata során a Felhasználó vállalja, hogy nem folytat olyan magatartást, amely károsíthatja a www.tommytrips.online vagy harmadik felek arculatát, érdekeit és jogait, vagy amely károsíthatja, használhatatlanná teheti vagy túlterhelheti a portált ( domain megadása), vagy amely bármilyen módon akadályozhatja a webhely normál használatát. Mindazonáltal a Felhasználónak tisztában kell lennie azzal, hogy az Interneten található számítógépes rendszerek biztonsági intézkedései nem teljesen megbízhatóak, és ezért a www.tommytrips.online nem tudja garantálni a vírusok vagy egyéb olyan elemek hiányát, amelyek a Felhasználó számítógépén változásokat okozhatnak. rendszerek (szoftver és hardver) vagy az azokban található elektronikus dokumentumaikban és fájljaikban.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A felhasználó által a www.tommytrips.online felé közölt személyes adatok automatizált vagy nem automatizált adatbázisokban tárolhatók, amelyek tulajdonjoga kizárólag a www.tommytrips.online-nak felel meg, amely minden olyan technikai, szervezési és biztonsági intézkedést vállal, amely garantálja a az abban foglalt információk titkosságát, integritását és minőségét a hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásai szerint.
A felhasználók és a www.tommytrips.online közötti kommunikáció biztonságos csatornát használ, a továbbított adatok pedig a https protokolloknak köszönhetően titkosítva vannak, ezért garantáljuk a legjobb biztonsági feltételeket, hogy a felhasználók bizalmas kezelése garantált legyen.

Panaszok

A www.tommytrips.online tájékoztatást ad arról, hogy a felhasználók rendelkezésére állnak reklamációs űrlapok, ill customers. A Felhasználó panaszt tehet reklamációs űrlap igénylésével, vagy a contact@tommytrips.online e-mail címre küldött e-mailben a vezeték- és vezetéknevének, a vásárolt szolgáltatás és/vagy termék megjelölésével, valamint panasza okának megjelölésével.

A felhasználó/vásárló a panaszt e-mailben jelezheti felénk: contact@tommytrips.online, vagy az alábbi reklamációs űrlap csatolásával: A szolgáltatás/termék: Vásárlás dátuma: Felhasználó neve: Felhasználó címe: Aláírás felhasználó (csak papíron benyújtott): Dátum: Reklamáció oka:

VITÁSRENDEZÉS PLATFORM

Abban az esetben, ha ez érdekelheti, panaszai benyújtásához használhatja az Európai Bizottság által biztosított vitarendezési platformot is, amely a következő linken érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

SZELLEMI ÉS IPARI TULAJDONJOGOK

A szellemi tulajdonról szóló törvény 8. cikkének és 32.1. cikkének (XNUMX) bekezdésének második bekezdése értelmében a jelen weboldal tartalmának egészének vagy egy részének kereskedelmi célú reprodukálása, terjesztése és nyilvános közlése, bármely médiumon és bármilyen technikai eszközzel, a www.tommytrips.online engedélye nélkül kifejezetten tilos. A felhasználó vállalja, hogy tiszteletben tartja a www.tommytrips.online szellemi és ipari tulajdonjogát.
A felhasználó tudja és elfogadja, hogy a teljes weboldal, beleértve, de nem kizárólagosan a szöveget, szoftvert, tartalmat (beleértve ezek szerkezetét, kiválasztását, elrendezését és megjelenítését), podcastokat, fényképeket, audiovizuális anyagokat és grafikákat, védjegyek, szerzői jogok, ill. egyéb törvényes jogok, összhangban azokkal a nemzetközi szerződésekkel, amelyeknek Spanyolország részes fele, valamint Spanyolország egyéb tulajdonjogaival és törvényeivel összhangban. Abban az esetben, ha a felhasználó vagy harmadik fél úgy ítéli meg, hogy a weboldalon bizonyos tartalmak bevezetésével megsértették törvényes szellemi tulajdonjogait, köteles ezt a körülményt bejelenteni a www.tommytrips.online oldalon, jelezve:
Az állítólagosan sértett jogok tulajdonosaként érintett érdekelt személyi adatai, vagy meg kell jelölni azt a képviseletet, amellyel eljár abban az esetben, ha a keresetet az érdekelttől eltérő harmadik személy terjeszti elő.
Tüntesse fel a szellemi tulajdonjoggal védett tartalmakat és azok helyét a weboldalon, a megjelölt szellemi tulajdonjogok akkreditációját és kifejezett nyilatkozatát, amelyben az érdekelt felelősséget vállal az értesítésben közölt információk valódiságáért.

KÜLSŐ LINKEK

A www.tommytrips.online weboldal oldalai hivatkozásokat tartalmazhatnak más weboldalakra és olyan tartalmakra, amelyek harmadik felek tulajdonát képezik. A hivatkozások egyetlen célja, hogy a Felhasználó számára lehetőséget biztosítsanak ezekhez a hivatkozásokhoz való hozzáféréshez. A www.tommytrips.online semmilyen esetben sem vállal felelősséget azokért az eredményekért, amelyeket a Felhasználó ezeknek a linkeknek az elérése során eredményezhet.
Hasonlóképpen, a felhasználó ezen az oldalon találhat olyan oldalakat, promóciókat, társult programokat, amelyek hozzáférnek a felhasználók böngészési szokásaihoz profil létrehozásához. Ez az információ mindig anonim, és nem azonosítja a felhasználót.

Az ezeken a szponzorált webhelyeken vagy kapcsolt vállalkozások linkjein közölt információkra az ezeken a webhelyeken használt adatvédelmi szabályzatok vonatkoznak, és nem vonatkoznak rájuk ez az adatvédelmi szabályzat. Nyomatékosan javasoljuk a felhasználóknak, hogy alaposan tekintsék át a társult linkekre vonatkozó adatvédelmi szabályzatot.
Azoknak a felhasználóknak, akik bármilyen technikai kapcsolatot kívánnak létrehozni webhelyükről a www.tommytrips.online portálra, előzetes írásbeli engedélyt kell kérniük a www.tommytrips.online webhelyről. A link létrehozása semmi esetre sem jelenti azt, hogy kapcsolat áll fenn a www.tommytrips.online és a linket létrehozó oldal tulajdonosa között, sem pedig a www.tommytrips.online általi elfogadását vagy jóváhagyását annak tartalmára vagy szolgáltatásaira. .

MEGJEGYZÉSEK SZABÁLYZATA

Weboldalunkon a tartalom gazdagítása és a lekérdezések céljából megjegyzések engedélyezettek. Nem fogadunk el olyan megjegyzéseket, amelyek nem kapcsolódnak a weboldal témájához, és amelyek magukban foglalják a rágalmazást, sértéseket, sértéseket, személyes támadásokat vagy általában a szerzővel vagy más tagokkal szembeni tiszteletlenséget. A nyilvánvalóan félrevezető vagy hamis információkat tartalmazó megjegyzések is törlésre kerülnek, valamint azok a megjegyzések, amelyek személyes adatokat, például privát címet vagy telefonszámot tartalmaznak, és sértik adatvédelmi szabályzatunkat.
A kizárólag egy webhely, személy vagy csoport promóciós céljaira létrehozott megjegyzések, valamint minden általánosságban spamnek minősülő megjegyzés szintén nem engedélyezett.
A névtelen megjegyzések, valamint azok, amelyeket ugyanaz a személy írt különböző becenevekkel, nem engedélyezettek. Nem vesszük figyelembe azokat a megjegyzéseket, amelyek vitát vagy álláspontot próbálnak kikényszeríteni egy másik felhasználóból.

A GARANCIA ÉS FELELŐSSÉG NYILATKOZATA

A Szolgáltató nem vállal garanciát és semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget olyan jellegű károkért, amelyek az alábbiakból eredhetnek:

A weboldal, illetve annak szolgáltatásai és tartalmai elérhetőségének, karbantartásának és hatékony működésének hiánya;
Vírusok, rosszindulatú vagy káros programok jelenléte a tartalomban;
Illegális, gondatlan, csalárd vagy jelen Jogi nyilatkozattal ellentétes használat;
A harmadik felek által a weboldalon a felhasználók számára elérhetővé tett szolgáltatások jogszerűségének, minőségének, megbízhatóságának, hasznosságának és elérhetőségének hiánya.
A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a weboldal illegális vagy nem megfelelő használatából eredő károkért.
ALKALMAZANDÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG

Általánosságban elmondható, hogy a www.tommytrips.online és a telematikai szolgáltatásainak ezen a weboldalon megjelenő Felhasználói közötti kapcsolatok a spanyol jogszabályok és joghatóság, valamint a bíróságok hatálya alá tartoznak.

KAPCSOLAT

Ha bármely Felhasználónak kétségei vannak jelen Jogi feltételekkel kapcsolatban, vagy bármilyen megjegyzése van a www.tommytrips.online portállal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba a contact@tommytrips.online címen.

Az Adriana Vrzalová csapata nevében köszönjük, hogy időt szánt ennek a jogi közleménynek a elolvasására.

Nyissa meg a csevegést
Olvassa be a kódot
mit tehetünk érted? Szóljon nekünk most, online vagyunk.